fugle omkring

fugleobservationer:

1.juni 2008 ved Torben, Marie, Bente, Eva, Ivan og Jørgen:

 1. bogfinke
 2. solsort
 3. gråkrage
 4. løvsanger
 5. grå fluesnapper
 6. spurvehøg
 7. gulspurv
 8. jernspurv
 9. gærdesmutte
 10. grønirisk
 11. landsvale
 12. bysvale
 13. mursejler
 14. sølvmåge
 15. sanglærke
 16. gransanger
 17. musvit
 18. gøg
 19. stær
 20. sortmejse
 21. stormmåge
 22. fasan
 23. blåmejse
 24. skovspurv

augustus 2007: 25 dompap (Caraella & Nico)

juni 2010:  26 alm. fuglekonge (Jørgen)

juni 2017: 27 topmejse , 28 skovskade, 29 husskade (Jørgen)

apr 2019: 30 ringdue, 31 hvid vipstjert (Jørgen), 32 rødstjert, 33 tårnfalk (Torben), 34 storskarv (Marie),35 sangdrossel (Jørgen)

April 2020: 36 agerhøne (Sanne)